Tomáš Špaček se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: zc.kecaps-inezalhc@samot.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odezvou nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu této webové stránky jsou svěřena třetím stranám, které obsah umístily samy nebo od nichž Tomáš Špaček získala uživatelskou licenci.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů je povoleno bez písemného souhlasu Tomáš Špaček.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.