Servis 24h

Firma Chlazení Špaček provádí komplexní služby v oblasti servisu a údržby chladírenských technologií. Pro všechny své smluvní partnery zajišťujeme nepřetržitou servisní podporu Servis 24, což znamená 24hodinový servis kvalifikovaných pracovníků v rámci celé České republiky a Slovenska. Tato služba zahrnuje poradenství a operativní řešení jakýchkoli problémů přímo u zákazníka.

Držíme se hesla: RYCHLOST – KVALITA – SPOLEHLIVOST – PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Všichni servisní technici v naší firmě jsou školení odborníci s dlouholetou praxí a mají certifikaci podle Nařízení 303/2008. Při naší práci v první řadě bereme ohled na přání a požadavky konkrétního zákazníka a zároveň dbáme na to, aby všechna námi dodaná chladící zařízení pracovala ekonomicky, efektivně a ohleduplně k životnímu prostředí.

Záruční a pozáruční servis

Našim zákazníkům poskytujeme plnou odbornou servisní podporu i po uplynutí záruční doby.

Revize úniků chladiva na chladicích zařízeních ve smyslu vyhlášky 279/2009 o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

Používaná chladiva typu HFC (např. R404A, R407C, R410A,…) patří dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o F-plynech (čl. 3, odst. 6) a zákona ČR č. 483/2008 Sb. o ochraně ovzduší do sledovaných látek, které mají vliv na skleníkový efekt. Provozovatel chladicího zařízení obsahující ≥3 kg chladiva je povinen vést záznamy o výsledcích pravidelných kontrol těsnosti.

  • Preventivní servisní prohlídky
  • Široký sortiment náhradních dílů skladem
  • Profesionální přístup
  • Vedení evidence servisních prohlídek

Pro smluvní partnery vedeme zdarma evidenci servisních prohlídek a revizí vč. upozornění na končící platnost.

Ekologická likvidace chladírenských zařízení

Legislativa ochrany ovzduší a ozónové vrstvy

EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění. (Pozbývá platnost 1.1.2010).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu v přepracovaném znění. (nahrazuje Nařízení 2037/2000 od 1.1.2010).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.

ČR

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.
Zákon č. 483/2008 Sb. změna zákona o ochraně ovzduší.
Vyhláška č. 279/2009 Sb. o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů ze dne 15. září 2009.

Související legislativa

Nařízení komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků.
Nařízení komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

Chcete být v obraze? Začněte sledovat náš Facebook:

 - Chlazení Špaček