Chladírenské technologie

Specializujeme se na dodávky a montáže chladírenských technologií s ohledem na úspory energie, na vysokou účinnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Realizujeme veškeré zakázky od malých chladících a mrazících boxů až po komplexní technologie chlazení dle požadavků a přání zákazníka.

Nabízíme:

  • Výstavba nových technologických celků
  • Rekonstrukce stávajících provozů

Součástí zakázky na chladírenské technologie je zpracování návrhu přesně podle požadavků zákazníka, profesionální a odborná montáž zahrnující mimo jiné montáže potrubních rozvodů médií a elektrorozvodů, 24 hodinový servis a revize.

Kondenzační jednotky

Všechny chladírenské a mrazírenské technologie obsahují kondenzační jednotku, která se skládá z kompresoru, kondenzátoru a ventilátoru, jenž jsou chlazeny vodou popř. vzduchem a zásobníkem chladiva. Nabízíme kondenzační jednotky pro komerční chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace, chlazení výrobních a technologických prostor ve vysoké kvalitě.

Sdružené kompresorové jednotky

Sdružené kompresorové jednotky se využívají jak v chlazení průmyslovém tak v komerčním jako zdroj chladu chladícího nábytku obchodních řetězců, chladících a mrazících boxů v supermarketech, obchodních řetězcích, masokombinátech, různých výrobnách, řeznictvích, chlazených skladech, logistických centrech apod.

Tyto sdružené jednotky mají hermetické a polohermetické kompresory, které pocházejí od osvědčených a kvalitních výrobců, stejně tak kvalitní je automatika od značek DANFOS a ALCO.

Výhody:

  • Vysoká spolehlivost
  • Ekonomicky výhodný provoz
  • Využití odpadního tepla pro ohřev teplé užitkové vody a pro vytápění objektů

Kondenzační jednotky s regulací výkonu

Kondenzační jednotky s regulací výkonu je ekonomické a také provozně výhodné řešení pro chladírenské nebo mrazírenské technologie s potřebou proměnlivého chladicího účinku. Tyto chladící jednotky s regulací výkonu se používají nejčastěji jako zdroj chladu pro průmyslové chlazení, chladicí a mrazicí sklady, potravinářský a zpracovatelský průmysl, průmyslové aplikace nebo pro chlazení výrobních a technologických prostor.

Výparníky

Jedna z hlavních součástí chladírenských technologií ke výparník. V chladírenských technologiích se využívají pro přenos tepla různé druhy výparníků. Naše firma Chlazení-Špaček, s.r.o. dodává výparníky od osvědčených a kvalitních výrobců.

Existují základní dva typy výparníků, které se volí podle použití:

Vzduchové – chladící a mrazicí boxy, klimatizace výrobních prostor
Kapalinové – průmyslové chladiče kapalin, chillery

Úspory energie a ekonomický provoz

Pro úsporu energie a ekonomiku celého provozu je velmi důležité, aby celá chladírenská technologie byla správně navržena a bezchybně nainstalována. Další úspory energie a ekonomiky lze získat například instalací elektronických expanzních ventilů do chladicího okruhu, rekuperačním výměníkem, případně Free-coolingem pro chlazení vody.

Elektronické expanziní ventily

Elektronické expanzní ventily jsou velmi důležité pro bezporuchový a ekonomický provoz chladírenských zařízení. Jejich předností je optimální využití teplosměnné plochy výparníků, snížení doby chodu kompresorů a tím i snížení jejich opotřebení. Elektronické expanzní ventily mají schopnost pracovat s různými druhy chladiv, které mohou mít široký rozsah výkonů.

Úspora energie s elektrickými expanzními ventily se pohybuje okolo 15 % – 20 % podle typu zvolené chladírenské technologie.

Dodáváme chladírenské technologie těchto značek:

Rekuperace

Rekuperace znamená zpětné získávání tepla. Odebrané teplo z chlazeného přístroje je za normálních okolností rozptýleno do okolí bez jakéhokoli užitku. Velmi jednoduchým způsobem lze část tepla získat zpět a využít ho k ohřevu teplé užitkové vody (tzv. TUV).

Postup je následující: Do chladícího okruhu na výtlačnou stranu kompresoru přidáme vhodně dimenzovaný výměník tzv. rekuperátor, tím dojde k tomu, že procházející přehřáté páry chladiva předají své teplo ohřívané vodě. Nedojde zde ke kondenzaci, odebrané teplo pochází pouze z přehřátých par. Takto nastavený proces umožňuje ohřát vodu na potřebnou teplotu, která se pohybuje od +40 °C do +55 °C.

Chcete být v obraze? Začněte sledovat náš Facebook:

 - Chlazení Špaček