Chladiče kapalin

Naše firma nabízí ekonomické a kvalitní chladiče kapalin pro speciální průmyslové využití v různých technologických procesech. Konstrukce všech chladičů kapalin je dělaná na míru dle požadavků a přání zákazníka již od návrhu, zajišťujeme vše od malých kompaktních jednotek až po chillery, které mají velký výkon. Chladící jednotky dodáváme s odděleným kondenzátorem. Zaměřujeme se na výstavbu nových technologických celků a také rekonstrukci stávajících provozů. Zakládáme si na profesionální montáži, servisu 24 hodin denně a také na odborných revizích.

Chladiče kapalin se nejvíce využívají v průmyslu na chlazení kapalin v uzavřeném okruhu. Každá chladící jednotka má dva okruhy: okruh chladící a okruh chladicí kapaliny. Obecný princip chlazení kapalin je takový, že teplo obsažené ve výparníku se v těchto dvou okruzích vyměňuje a při vypařování kapalného chladiva toto chladivo odebírá kapalině teplo. Následná ochlazená kapalina pak putuje do dané technologie. Pokud se chladící jednotka zapojí do uzavřeného chladícího okruhu dojde k trvalé cirkulaci, chlazení a oteplování konstantního množství kapaliny.

Využití chladičů kapalin

Využití chlazení kapalin je v mnoha průmyslových oblastech:

 • Potravinářský průmysl – mlékárny, pivovary, pekárny, výroba cukrovinek, výroba čokolády, výroba nápojů, vinařství, palírny, pračky zeleniny, zpracování masa a ryb, sycení nápojů oxidem uhličitým
 • Plastikářský průmysl – vstřikovací formy, lisy, extrudované profily, tepelné tvarování, výroba kabelů
 • Chemický a farmaceutický průmysl – chemická a farmaceutická výroba, petrochemie, chlazení opláštěných nádob, výroba barev a rozpouštědel, laboratoře, zdravotnictví
 • Klimatizace – výrobní prostory, přesná klimatizace, prodejní, kancelářské a obytné prostory, velké budovy
 • Strojírenství – chlazení řezných kapalin, chlazení kalicích lázní, svařování, bodové svařování, broušení, obrábění, řezání, chlazení hydraulických jednotek, elektrické vyjiskřování, chlazení generátorů a měničů
 • Výzkum – laboratoře, testovací zařízení, zkušební boxy, nízkoteplotní zkušebny, teplotní komory
 • Tiskárny – chlazení tiskařských strojů, výroba papíru, kartonu a plastových folií
 • Zimní stadiony – mobilní kluziště

Výhody chladičů kapalin

 • Zvýšení produktivity a životnosti zařízení
 • Snížení nákladů na výrobní procesy
 • Vysoká spolehlivost
 • Snadná instalace

Příslušenství k chladičům kapalin

 • čerpadla (sekundární, primární)
 • akumulační nádrže (otevřené, tlakové)
 • expanzní nádoby
 • automatické dopouštění vody do nádrže
 • monitoring
 • signalizace poruchových stavů
 • vzdálená signalizace poruchových stavů
 • vzdálené monitorování
 • rekuperace (zpětné získávání tepla)
 • free cooling (volné chlazení)

Free-cooling

Free colling neboli volné chlazení je ekonomicky výhodný systém kombinující strojní chladicí jednotku a možnost využití nízkých teplot venkovního vzduchu k chlazení vody přes externě umístěný ventilátorový chladič. Tento systém volného chlazení zajišťuje podstatné finanční úspory zejména v době, kdy venkovní teplota je nižší než teplota chladící vody vracející se ze spotřebiče. V tomto okamžiku dochází k automatickému přepojení řízeného třícestného ventilu a také k částečnému nebo i celkovému odstavení kompresorové chladící jednotky. Pokud je teplota okolí dostatečné nízká, celý chladicí výkon zajišťuje ventilátorový chladič a systém pracuje s maximálními úsporami energie. Chladicí jednotka je v tomto režimu v pohotovostním stavu, kompresory chladiva jsou zastaveny, přičemž pouze integrované čerpadlo jednotky zajišťuje cirkulaci chladicí vody.

Druhým případem je stav, kdy se teplota okolí nachází mezi teplotou chladicí vody vystupující ze spotřebiče na požadovanou teplotu chladicí vody. Tehdy je dosaženo částečných úspor, s tím, že ventilátorový chladič vodu předchlazuje a chladicí jednotka zajišťuje konečné dochlazení na požadovanou teplotní úroveň.

Třetím případem je stav, kdy teplota okolí je příliš vysoká, ventilátorový chladič musí být odpojen od průtoku, aby nezpůsoboval ohřívání vody. Tuto provozní nutnost opět zajistí třícestný ventil, řízený jak čidlem vratné vody, tak senzorem teploty okolí. V tomto případě je pak celý požadovaný chladicí výkon dodán chladicí jednotkou.

Výhody

 • snížení provozních nákladů a brzká návratnost investic
 • prodloužená životnost chladicích kompresorů
 • úspory energie
 • snadná instalace
 • prodloužená životnost chladících kompresorů
 • vhodné tam kde je třeba chladit celoročně

Chcete být v obraze? Začněte sledovat náš Facebook:

 - Chlazení Špaček